[Truyện tranh] Những câu chuyện thường ngày về Aatruyen và những chú mèo đáng yêu - NHÓM AATRUYEN

[Truyện tranh] Những câu chuyện thường ngày về Aatruyen và những chú mèo đáng yêu - NHÓM AATRUYEN

Sợ Cẩu Phập

Thành viên BQT
Bếp Trưởng
Tác giả
Mod - Sáng Tác
Newspaper Team
Tham gia
12/4/19
Bài viết
450
Điểm cảm xúc
799
Điểm
93
Không Có Tiêu Đề510_20220522140026.png

NHỮNG CÂU CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA AATRUYEN VÀ NHỮNG CHÚ MÈO ĐÁNG YÊU
Tác giả: Nhóm Aatruyen​
Giới thiệu:
Đây là câu chuyện về cuộc sống thường nhật của các thành viên Aatruyen cùng với những chú mèo đáng yêu.​
*Lần đầu làm tác phẩm, hy vọng được mọi người ủng hộ!


 
Sửa lần cuối:

Sợ Cẩu Phập

Thành viên BQT
Bếp Trưởng
Tác giả
Mod - Sáng Tác
Newspaper Team
Tham gia
12/4/19
Bài viết
450
Điểm cảm xúc
799
Điểm
93
Chap 0:
Không Có Tiêu Đề388_20220402185946.png


Không Có Tiêu Đề389_20220402185955.png

Không Có Tiêu Đề390_20220402185935.png
 
Sửa lần cuối:

Sợ Cẩu Phập

Thành viên BQT
Bếp Trưởng
Tác giả
Mod - Sáng Tác
Newspaper Team
Tham gia
12/4/19
Bài viết
450
Điểm cảm xúc
799
Điểm
93
Chap 1
IMG_1653201167637.png

Không Có Tiêu Đề349_20220521213433.png

Không Có Tiêu Đề350_20220521213448.png


Không Có Tiêu Đề481_20220521213518.png


Không Có Tiêu Đề482_20220521213532.png


Không Có Tiêu Đề475_20220521213611.png


Không Có Tiêu Đề501_20220521213714.png


IMG_1653143981272.png


Không Có Tiêu Đề452_20220521214031.png


Không Có Tiêu Đề489_20220521214051.png


Không Có Tiêu Đề503_20220521214103.png


Không Có Tiêu Đề498_20220522131529.png
Không Có Tiêu Đề493_20220521214126.png


Không Có Tiêu Đề496_20220521214136.png
Không Có Tiêu Đề497_20220521214150.png
Không Có Tiêu Đề492_20220521214157.png


Không Có Tiêu Đề495_20220521214312.png


Không Có Tiêu Đề504_20220521214840.png


Không Có Tiêu Đề494_20220521215019.png


Không Có Tiêu Đề500_20220521215032.png


Không Có Tiêu Đề499_20220521215047.png


Không Có Tiêu Đề501_20220521215103.png


Không Có Tiêu Đề485_20220521215116.png


Không Có Tiêu Đề486_20220521215127.png


Không Có Tiêu Đề484_20220521215138.png
Không Có Tiêu Đề487_20220521215145.png
Không Có Tiêu Đề488_20220521215152.png


Không Có Tiêu Đề446_20220521215208.png


Không Có Tiêu Đề453_20220521215230.png
 
Sửa lần cuối:

Sợ Cẩu Phập

Thành viên BQT
Bếp Trưởng
Tác giả
Mod - Sáng Tác
Newspaper Team
Tham gia
12/4/19
Bài viết
450
Điểm cảm xúc
799
Điểm
93
Không Có Tiêu Đề454_20220521215239.png
Không Có Tiêu Đề456_20220521215246.png
Không Có Tiêu Đề464_20220521215308.png
Không Có Tiêu Đề465_20220521215321.png
Không Có Tiêu Đề466_20220521215448.png
Không Có Tiêu Đề464_20220521215504.png
Không Có Tiêu Đề460_20220521215626.png
Không Có Tiêu Đề467_20220521215637.png
Không Có Tiêu Đề468_20220521215839.png
Không Có Tiêu Đề469_20220521215856.png
Không Có Tiêu Đề470_20220521220007.png
Không Có Tiêu Đề464_20220521220023.png
Không Có Tiêu Đề480_20220521220035.png
Không Có Tiêu Đề477_20220521220043.png
Không Có Tiêu Đề502_20220521220054.png
Không Có Tiêu Đề458_20220521220103.png
Không Có Tiêu Đề476_20220521220117.png
Không Có Tiêu Đề471_20220521220342.png
Không Có Tiêu Đề472_20220521220454.png
Không Có Tiêu Đề461_20220521220508.png
Không Có Tiêu Đề407_20220521220528.png
Không Có Tiêu Đề427_20220522133424.png
Không Có Tiêu Đề407_20220522131127.png
Không Có Tiêu Đề507_20220522132907.png
Không Có Tiêu Đề508_20220522132916.png
Không Có Tiêu Đề506_20220522132932.png
Không Có Tiêu Đề479_20220522132949.png
Không Có Tiêu Đề390_20220522133006.png
 
Sửa lần cuối:

Sợ Cẩu Phập

Thành viên BQT
Bếp Trưởng
Tác giả
Mod - Sáng Tác
Newspaper Team
Tham gia
12/4/19
Bài viết
450
Điểm cảm xúc
799
Điểm
93
Chap 2

Không Có Tiêu Đề511_20220701195702.png
Không Có Tiêu Đề516_20220701195651.png
Không Có Tiêu Đề517_20220701195644.png
Không Có Tiêu Đề518_20220701195636.png
Không Có Tiêu Đề519_20220701195624.png
Không Có Tiêu Đề520_20220701195617.png
Không Có Tiêu Đề545_20220701195558.png
Không Có Tiêu Đề522_20220701195548.png
Không Có Tiêu Đề523_20220701195535.png
Không Có Tiêu Đề524_20220701195526.png
Không Có Tiêu Đề525_20220701195516.png
Không Có Tiêu Đề526_20220701195500.png
Không Có Tiêu Đề534_20220701195008.png
Không Có Tiêu Đề542_20220701194415.png
Không Có Tiêu Đề527_20220701194401.png
Không Có Tiêu Đề528_20220702203557.png
Không Có Tiêu Đề551_20220702203611.png
Không Có Tiêu Đề552_20220702203625.png
Không Có Tiêu Đề544_20220702203640.png
Không Có Tiêu Đề530_20220702203822.png
 
Sửa lần cuối:

Sợ Cẩu Phập

Thành viên BQT
Bếp Trưởng
Tác giả
Mod - Sáng Tác
Newspaper Team
Tham gia
12/4/19
Bài viết
450
Điểm cảm xúc
799
Điểm
93
Không Có Tiêu Đề595_20220811085852.png

Không Có Tiêu Đề557_20220728214341.png
Không Có Tiêu Đề558_20220728214358.png
Không Có Tiêu Đề559_20220728214409.png
Không Có Tiêu Đề560_20220728214420.png
Không Có Tiêu Đề561_20220728214430.png
Không Có Tiêu Đề562_20220728214439.png
Không Có Tiêu Đề563_20220728214447.png
Không Có Tiêu Đề564_20220728214457.png
Không Có Tiêu Đề590_20220811084758.png
Không Có Tiêu Đề592_20220811084807.png
Không Có Tiêu Đề593_20220811084815.png
Không Có Tiêu Đề565_20220811084745.png
Không Có Tiêu Đề566_20220728214518.png
Không Có Tiêu Đề594_20220811084823.png
Không Có Tiêu Đề567_20220728214529.png
 
Sửa lần cuối:

Sợ Cẩu Phập

Thành viên BQT
Bếp Trưởng
Tác giả
Mod - Sáng Tác
Newspaper Team
Tham gia
12/4/19
Bài viết
450
Điểm cảm xúc
799
Điểm
93
IMG_1662987205615.png
Không Có Tiêu Đề654_20220912195620.png
Không Có Tiêu Đề630_20220912194531.png
IMG_20221127_110353.jpg
Không Có Tiêu Đề633_20220912194559.png
Không Có Tiêu Đề632_20220912194607.png
Không Có Tiêu Đề634_20220912194617.png
Không Có Tiêu Đề631_20220912194626.png
Không Có Tiêu Đề637_20220912194637.png
Không Có Tiêu Đề636_20220912194648.png
Không Có Tiêu Đề638_20220912194714.png
Không Có Tiêu Đề635_20220912194723.png
Không Có Tiêu Đề646_20220912194732.png
Không Có Tiêu Đề650_20220912194747.png
Không Có Tiêu Đề640_20220912194808.png
Không Có Tiêu Đề644_20220912194817.png
Không Có Tiêu Đề648_20220912194827.png
Không Có Tiêu Đề647_20220912194840.png
Không Có Tiêu Đề641_20220912194850.png
Không Có Tiêu Đề654_20220912195615.png
Không Có Tiêu Đề608_20220912194910.png
Không Có Tiêu Đề609_20220912194922.png
Không Có Tiêu Đề624_20220912194929.png
Không Có Tiêu Đề621_20220912194943.png
Không Có Tiêu Đề622_20220912194957.png
 
Sửa lần cuối:

Sợ Cẩu Phập

Thành viên BQT
Bếp Trưởng
Tác giả
Mod - Sáng Tác
Newspaper Team
Tham gia
12/4/19
Bài viết
450
Điểm cảm xúc
799
Điểm
93
IMG_20221127_110316.jpg

IMG_20221127_110318.jpg

IMG_20221127_110319.jpg

IMG_20221127_110321.jpg

IMG_20221127_110323.jpg

IMG_20221127_110325.png

IMG_20221127_110327.jpg

IMG_20221127_110336.jpg

IMG_20221127_110337.jpg

IMG_20221127_110339.png
 
Sửa lần cuối:
Top