CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Tên chủ sở hữu: AATRUYEN.VN

Người đại diện theo pháp luật: LÊ XUÂN HỒNG HẠNH

Địa chỉ: Kp Song Vĩnh, Phường Tân Phước, Phú Mỹ, BR-VT

Điện thoại: 0387 955 440

Email: trucxinh0505@gmail.com

2. ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ

AATRUYEN chỉ tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của các cá nhân, tổ chức  có liên quan trực tiếp đến AATRUYEN. Mọi trường hợp khác AATRUYEN có quyền cân nhắc, đánh giá và từ chối giải quyết yêu cầu. Trường hợp các cá nhân, tổ chức bị AATRUYEN từ chối giải quyết, có thể liên hệ trực tiếp AATRUYEN để tìm hiểu hoặc làm việc với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết

 

3. TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Sản phẩm/dịch vụ của AATRUYEN đều đặt tiêu chuẩn về chất lượng, có đầy đủ các giấy phép theo quy định của pháp luật. Nếu có thắc mắc về tiêu chuẩn, chất lượng của sản phẩm/dịch vụ, vui lòng liên hệ trực tiếp với AATRUYEN để được giải đáp.

 

4. NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

AATRUYEN cam kết trung thực, tuân thủ quy định của pháp luật khi cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho Độc giả, sẵn sàng hợp tác với Độc giả để giải quyết các vướng mắc.

Độc giả của AATRUYEN tại website https://www.aatruyen.vn có nghĩa vụ tuân thủ các chính sách được niêm yết tại phía cuối website, tuân thủ các quy định của pháp luật, hợp tác với AATRUYEN Để giải quyết các vấn đề phát sinh

 

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách và quy định chung này” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ chủ sở hữu website:

Tên chủ sở hữu: AATRUYEN.VN

Người đại diện theo pháp luật: LÊ XUÂN HỒNG HẠNH

Địa chỉ: Kp Song Vĩnh, Phường Tân Phước, Phú Mỹ, BR-VT

Điện thoại: 0387 955 440

Email: trucxinh0505@gmail.com

back top